Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Liên hệ
Liên hệ

Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Ứng dụng CNTT quản lý văn phòng Giải pháp mạng WAN/LAN

Triển khai các hệ thống mạng WAN và LAN

KDDI Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho việc vận hành và bảo trì hệ thống của bạn, liên quan đến các yêu cầu vận hành thường xuyên và các yêu cầu bảo trì khi có sự cố.

Giải pháp từ KDDI

Giải pháp 1: Giải pháp hệ thống máy chủ và máy khách

Chúng tôi hỗ trợ mọi khía cạnh từ mua sắm máy chủ và máy tính khách hàng đến thiết kế và cài đặt. Chúng tôi có kinh nghiệm triển khai đã được chứng nhận trong công tác cài đặt các máy chủ khác nhau như máy chủ tệp, máy chủ thư, máy chủ DNS và máy chủ proxy.

  • Hệ thống phù hợp nhất có thể được lựa chọn và đặt hàng từ nhiều nhà cung cấp.
  • Chúng tôi cũng hỗ trợ đặt hàng và cài đặt phần mềm Nhật Bản.
  • Chuyên môn kỹ thuật của chúng tôi về mạng và máy chủ cho phép chúng tôi nhanh chóng giải quyết các sự cố trong khi hỏng hóc.

Giải pháp 2: Dịch vụ kỹ thuật mạng

Từ hệ thống mạng quy mô lớn đến xây dựng mạng SOHO, từ một bộ dây cáp đến nhiều hệ thống mạng và từ thiết kế cơ sở hạ tầng CNTT khác nhau đến triển khai - chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ đa dạng.

  • Chúng tôi đặt hàng thiết bị từ nhiều nhà cung cấp để cung cấp hệ thống tối ưu cho khách hàng. Chúng tôi giúp bạn giảm thiểu khối lượng công việc bằng cách làm việc với các nhà cung cấp.
  • Chúng tôi tận dụng mối quan hệ của mình với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và hỗ trợ triển khai mạng WAN.
  • Công tác triển khai được thực hiện nhất quán để xây dựng hệ thống CNTT, từ thiết kế mạng đến dây cáp.

Ấn phẩm quảng cáo

Global Business Brochure
Ấn phẩm về sản phẩm, dịch vụ

Giải pháp tốt nhất cho vấn đề của bạn là gì?
Hãy tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia tư vấn KDDI.