Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Liên hệ
Liên hệ

Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Ứng dụng CNTT quản lý văn phòng Giải pháp thuê ngoài dịch vụ CNTT

Giảm thiểu chi phí và nâng cao công tác quản trị hệ thống CNTT bằng cách thuê quản lý dịch vụ CNTT

  • Giảm thiểu chi phí quản trị hệ thống CNTT

Bằng cách thuê ngoài dịch vụ hỗ trợ tại chỗ, bạn có thể giảm thiểu chi phí quản trị hệ thống CNTT cũng như giảm tải công việc cho các kỹ sư CNTT

  • Nâng cao công tác quản trị hệ thống CNTT

Trong quá trình thuê ngoài, bạn có thể chuẩn hóa quá trình vận hành, quản lý hệ thống CNTT và nâng cao công tác quản trị CNTT giữa các văn phòng nước ngoài.

  • Dễ dàng tuyển dụng các kỹ sư lành nghế cho các dự án khẩn cấp

KDDI có thể tìm kiếm những kỹ sư lành nghề trong ngắn hạn, phù hợp với bất kỳ dự án CNTT, hỗ trợ các công tác phát triển hệ thống mới và công tác quản lý/vận hành hệ thống CNTT.

Giải pháp thuê ngoài dịch vụ CNTT của KDDI hỗ trợ gì?

Khi một công ty thực hiện quản lý hệ thống CNTT, họ cần phải thu thập yêu cầu từ người dùng, thực hiện giám sát 24/7 các hệ thống CNTT, khắc phục sự cố, và các công việc cần thiết khác. Những công việc này đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn và không dễ dàng thực hiện về mặt nhân sự và chi phí.

KDDI có thể thực hiện tất cả các công việc liên quan đến vận hành, quản lý hệ thống CNTT như dịch vụ hỗ trợ tại chỗ cho tất cả các hệ thống và ứng dụng, thực hiện giám sát 24/7 và khắc phục sự cố, cũng như hỗ trợ nhân sự tạm thời trong ngắn hạn.

Lý do lựa chọn KDDI:

  1. KDDI có thể cung cấp giải pháp thuê ngoài dịch vụ CNTT toàn cầu, trên hơn 60 quốc gia.
  2. KDDI có thể hỗ trợ tất cả các hệ thống CNTT do các nhà cung cấp khác nhau thực hiện.
  3. KDDI sở hữu những kỹ sư lành nghề với kiến thức CNTT tại địa phương.

Ấn phẩm quảng cáo

Global Business Brochure
Ấn phẩm về sản phẩm, dịch vụ

Giải pháp tốt nhất cho vấn đề của bạn là gì?
Hãy tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia tư vấn KDDI.