Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Liên hệ
Liên hệ

Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Tìm kiếm theo nhu cầu Giải pháp hỗ trợ làm việc mọi lúc, mọi nơi

Ngày nay nhiều công ty cho phép nhân viên của họ làm việc tại bất kể địa điểm và thời gian nào. Phương thức làm việc từ xa này khiến nhu cầu xây dựng một môi trường mạng bảo mật, cho phép nhân viên truy cập vào từ mọi nơi ngày càng gia tăng. KDDI cung cấp một môi trường làm việc từ xa được bảo mật mã hóa, cho phép bạn truy cập vào máy tính bàn, email, tham gia họp trên web, chia sẻ thư mục, v.v... từ bất kể nơi đâu.

Giới thiệu chung

Thực hiện truy cập vào máy tính bàn từ mọi nơi!

Khi bạn không ở văn phòng hoặc đi công tác, bạn sẽ có thể truy cập vào máy tính văn phòng từ nhà, hoặc bất cứ nơi đâu. Mỗi truy cập đều được bảo vệ bởi phương thức mã hóa 128 bit đầu cuối theo tiêu chuẩn quốc gia, theo đó, đảm bảo mức độ an ninh cao nhất. Máy chủ của chúng tôi được đặt tại 13 quốc gia trên toàn thế giới, cho phép bạn kết nối nhanh chóng bất kể nơi đâu.
Truy cập vào email, kiểm tra lịch trình, thực hiện nhắn tin, v.v…

  Hỗ trợ truy cập email, nhắn tin và các phần mền làm việc nhóm khác

  YKhông cần sử dụng máy tính bàn, bạn vẫn có thể truy cập vào email, nhắn tin, v.v… thông qua điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc các thiết bị khác. Tùy theo điều kiện môi trường CNTT, các giải pháp ứng dụng của Google cho doanh nghiệp hoặc giải pháp văn phòng Office 365 đều có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn.

        

        Lưu trữ thông tin trên nền điện toán đám mây bảo mật, và truy cập từ mọi nơi !

        Lưu trữ tài liệu, thư mục cũng như sao lưu dữ liệu không giới hạn. Dữ liệu được tự động đồng bộ với thiết bị di động, máy tính bảng hoặc các thiết bị khác của bạn. Chỉ cần truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi khi bạn cần!

            What is the best solution for your problem?
            Please consult a KDDI consultant.