Tầm nhìn - Sứ mệnh

Kết nối - Kiến tạo tương lai

Ai là người quyết định tương lai? Và tương lai bắt đầu từ đâu?

Tương lai không còn là điều bí ẩn mà ai đó gợi ý.
Tương lai không phải là điều gì đó chờ đợi xa xôi.
Tương lai tồn tại trong chính mỗi chúng ta.

Đó là lý do KDDI muốn kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới,
liên kết mọi ý tưởng và doanh nghiệp,
kết nối mọi khả năng để
thách thức quy tắc và vượt qua mọi giới hạn.

Chúng tôi hiểu rằng, mọi sự gặp gỡ
sẽ khơi nguồn cảm hứng và nuôi dưỡng sáng tạo.
Vì vậy chúng tôi luôn muốn kết nối.
Bằng cách kết hợp giao tiếp và thiết kế cuộc sống,
chúng tôi mong muốn phát triển thế giới mạnh mẽ và bền vững.

Không ai biết được tương lai sẽ ra sao,
điều đó làm cuộc sống trở nên thú vị.
Với một đối tác đáng tin cậy như KDDI,
mọi trở ngại đều trở thành thách thức đáng hoan nghênh.

Tương lai thú vị hơn khi bạn tự tạo ra nó.
Hãy tiến về phía trước, cùng nhau, và khám phá điều thú vị đó.

  • Trang Facebook của KDDI

Liên hệ chúng tôi

+84-(0)24-3826-2001

Giờ làm việc: 9.00 ~ 17.00
(Không làm việc vào Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ)

Biểu mẫu yêu cầu