Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Liên hệ
Liên hệ

Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Dịch vụ Hệ thống mạng

Danh mục

Dịch vụ quản lý hệ thống mạng
Trung tâm giám sát của KDDI thực hiện hỗ trợ giám sát 24/7 hệ thống mạng WAN và các thiết bị định tuyến
Giải pháp mạng IP-VPN quốc tế
Mở rộng mạng nội bộ để đáp ứng nhu cầu mạng toàn cầu
Dịch vụ thuê kênh riêng quốc tế (IPLC)
Thực hiện giao tiếp bảo mật và chất lượng cao giữa 2 địa điểm cụ thể

Giải pháp tốt nhất cho vấn đề của bạn là gì?
Hãy tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia tư vấn KDDI.