Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Liên hệ
Liên hệ

Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Dịch vụ IoT

Chúng tôi cung cấp bí quyết kinh doanh M2M/đám mây/NW trong nhiều năm của KDDI dưới dạng IoT. Chúng tôi sẽ góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty bạn.

Danh mục

Giải pháp SORACOM với KDDI
Tận dụng tối đa lợi ích với nền tảng IoT của SORACOM
Paperless i-Reporter
Không còn công việc thủ công! Lưu trữ hồ sơ không cần giấy tờ!
Giải pháp IoT kết hợp nền tảng điện toán đám mây
Cung cấp giải pháp IoT toàn diện, từ thiết bị cảm biến tới nền tảng quản lý điện toán đám mây

Nghiên cứu trường hợp liên quan

SEKISUI (WUXI) PLASTICS TECHNOLOGY CO., LTD. (English Page)
Productivity gain achieved through visualizing operating status. Work reform accelerated by moving towards a smart factory through digital transformation (DX).

Business DX (Needs),  Sản xuất,  IoT

Giải pháp tốt nhất cho vấn đề của bạn là gì?
Hãy tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia tư vấn KDDI.