Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Liên hệ
Liên hệ

Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Giải pháp Thoại

Kết nối giao tiếp trên toàn cầu

Các giải pháp của KDDI

Giải pháp 1: Dịch vụ triển khai hệ thống điện thoại

Chúng tôi cung cấp giải pháp PABX, IP Phone, v.v… tùy theo yêu cầu của bạn.

  • Một hệ thống điện thoại được mở rộng tối ưu có thể được cung cấp tùy theo nhu cầu và số lượng người sử dụng.
  • Chúng tôi có thể hỗ trợ việc đi dây điện thoại và quản lý lịch trình tích hợp.

Giải pháp 2: Dịch vụ triển khai hội nghị truyền hình

Giải pháp này hỗ trợ giảm thiểu đáng kể chi phí công tác nước ngoài và thời gian đi lại, theo đó, giúp cho công việc kinh doanh không gián đoạn.

  • Chúng tôi cung cấp hệ thống dựa trên nền IP.
  • Chúng tôi hỗ trợ hệ thống cáp và quản lý lịch trình tích hợp.
  • Chúng tôi cung cấp giải pháp quản trị toàn tiện cho môi trường hệ thống với các đơn vị nước ngoài.

Giải pháp tốt nhất cho vấn đề của bạn là gì?
Hãy tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia tư vấn KDDI.