Giải pháp Thoại

Kết nối giao tiếp trên toàn cầu

Chúng tôi cung cấp các hệ thống giao tiếp âm thanh như hệ thống hội thảo qua video, nhằm sử dụng trong văn phòng và giữa các chi nhánh. Sự phối hợp của chúng tôi với các văn phòng KDDI quốc tế cho phép chúng tôi cung cấp hạ tầng mạng toàn cầu.

Các giải pháp của KDDI

Giải pháp 1: Dịch vụ triển khai hệ thống điện thoại

Chúng tôi cung cấp giải pháp PABX, IP Phone, v.v… tùy theo yêu cầu của bạn.

  • Một hệ thống điện thoại được mở rộng tối ưu có thể được cung cấp tùy theo nhu cầu và số lượng người sử dụng.
  • Chúng tôi có thể hỗ trợ việc đi dây điện thoại và quản lý lịch trình tích hợp.

Giải pháp 2: Dịch vụ triển khai hội nghị truyền hình

Giải pháp này hỗ trợ giảm thiểu đáng kể chi phí công tác nước ngoài và thời gian đi lại, theo đó, giúp cho công việc kinh doanh không gián đoạn.

  • Chúng tôi cung cấp hệ thống dựa trên nền IP.
  • Chúng tôi hỗ trợ hệ thống cáp và quản lý lịch trình tích hợp.
  • Chúng tôi cung cấp giải pháp quản trị toàn tiện cho môi trường hệ thống với các đơn vị nước ngoài.

Liên hệ chúng tôi

Để biết thêm thông tin chi tiết về Sản phẩm/Dịch vụ, liên hệ chúng tôi tại:

+84-(0)24-3826-2001

Giờ làm việc: 9.00 ~ 17.00
(Không làm việc vào Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ)

  • Trang Facebook của KDDI

Liên hệ chúng tôi

+84-(0)24-3826-2001

Giờ làm việc: 9.00 ~ 17.00
(Không làm việc vào Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ)

Biểu mẫu yêu cầu