Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Liên hệ
Liên hệ

Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

An toàn Bảo mật Giải pháp bảo mật thông tin

KDDI bảo vệ thông tin của bạn!

Giải pháp của KDDI

Giải pháp 1: HIBUN AE Information Cypher

Tính năng bảo mật dữ liệu ngăn chặn việc rò rỉ thông tin với bên thứ 3, thậm chí trong trường hợp máy tính xách tay hoặc các tài liệu dưới dạng âm thanh/hình ảnh,... bị mất hoặc bị lấy trộm.

Mã hóa ổ đĩa: Máy tính công ty hoặc máy tính xách tay được mã hóa. Người dùng, không cần phải biết về vấn đề mã hóa/giải mã, chỉ cần đăng nhập vào Windows để đọc các dữ liệu đã mã hóa.

Mã hóa tài liệu: Các tài liệu được mã hóa bằng cách cài đặt mật khẩu. Mật khẩu được yêu cầu cung cấp để giải mã và đọc thông tin. Phần mềm HIBUN sẽ không cần phải được cài đặt bên máy tính của người nhận.

Mã hóa tài liệu media: HIBUN tự động mã hóa dữ liệu được lưu trong phương tiện được định dạng.
Người dùng có thể dễ dàng truy cập và sử dụng dữ liệu trong nội bộ doanh nghiệp vì các dữ liệu được chuyển đi được tự động mã hóa và giải mã. Tuy nhiên, dữ liệu không thể được truy cập hoặc sử dụng bên ngoài doanh nghiệp.

Giải pháp 2: HIBUN AE Information Fortress

Đây là một phương tiện để ngăn chặn việc rò rỉ thông tin và xóa thông tin không được phép. Quản trị viên có thể cấu hình quyền truy cập dữ liệu và cài đặt các đặc quyền cho từng cá nhân.

Cài đặt chính sách linh hoạt: Chính sách bảo mật có thể được cấu hình cho từng cá nhân hoặc nhóm.

Tính năng kiểm soát việc truy xuất dữ liệu: Tính năng này kiểm soát việc truy xuất dữ liệu ra ổ cứng bên ngoài, CD/DVD, in ấn, ổ cứng mạng và email (tùy chọn).

Quyền truy xuất dữ liệu tạm thời: Nếu cần thiết, bạn có thể dỡ bỏ quyền cấm xóa dữ liệu.

*Quyền tạm thời có thể được áp dụng trên thiết bị xác thực đi mượn (USB key).

Lưu trữ lịch sử truy xuất dữ liệu: Lịch sử xóa dữ liệu sẽ cung cấp các thông tin về dữ liệu bị xóa trái phép.

Giải pháp 3: HIBUN AE Server

Hibun AE góp phần vào an ninh doanh nghiệp thông qua việc cung cấp tính năng quản lý người dùng, quản lý thư mục và theo dõi lịch sử để ngăn chặn việc rò rỉ thông tin.

Tính năng quản trị người dùng: Chính sách bảo mật người dùng có thể được cài đặt cho từng cá nhân hoặc nhóm.

Mã hóa các tài liệu chia sẻ: Dữ liệu lưu trên máy chủ được mã hóa và tính năng kiểm soát truy cập được cài đặt ngay trong thư mục.

Lịch sử truy cập: Các truy cập sẽ được ghi lại và lưu tự động trên HIBUN AE Log server.

Ghi chú

HIBUN và biểu tượng thương hiệu HIBUN là sản phẩm đăng ký bởi Công ty Hitachi Software Engineering HIBUN. Giải pháp Information Cypher và Information Fortress được đăng ký thương hiệu bởi Công ty Hitachi Software Engineering tại Singapore và các quốc gia khác. Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về nơi HIBUN hỗ trợ.

Giải pháp Hitachi - HIBUN website

Giải pháp tốt nhất cho vấn đề của bạn là gì?
Hãy tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia tư vấn KDDI.