Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Liên hệ
Liên hệ

Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Giải pháp hỗ trợ kinh doanh Giải pháp tự động hóa RPA - Trường hợp áp dụng trong thực tiễn

Trực quan hóa và Tự động hóa quy trình công việc thường nhật với RPA

Chuyển đổi quy trình làm việc thông qua áp dụng tự động hóa diện rộng 
với khả năng mở rộng và thay đổi linh hoạt

Giải pháp tự động hóa RPA - Trường hợp áp dụng trong thực tiễn

 1: Tự động hóa việc thu thập thông tin và đánh giá về sản phẩm

Phòng banPhòng Marketing và Phát triển Sản phẩm
Mục tiêuNắm bắt nhu cầu của thị trường để phát triển sản phẩm
Tóm tắtTự động thu thập giá cả, đánh giá của khách hàng về sản phẩm của công ty, các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và các thông tin khác trên internet. Sau đó, chia sẻ thông tin này với các bên liên quan.
Kết quả của áp dụng tự động hóaTrước đây, giá sản phẩm và đánh giá của khách hàng trên Web được thu thập thủ công và lưu trữ vào Excel bằng tay. Tự động hóa công việc này đã tiết kiệm rất nhiều giờ công. Ngoài ra, mặc dù phạm vi công việc trong trường hợp này bị giới hạn trong việc lựa chọn một số lượng nhất định các sản phẩm cho việc thu thập dữ liệu , và hiện được thực hiện với tần suất khoảng một lần mỗi tháng, phạm vi này có thể dễ dàng điều chỉnh trong tương lai.
Thời gian tiết kiệm được20 giờ/tháng

 2: Tự động kiểm tra bảng chấm công 

Phòng banPhòng Nhân sự
Mục tiêuQuản lý bảng chấm công
Tóm tắtTự động hóa công việc kiểm tra bảng chấm công của nhân viên, phát hiện những trường hợp nhân viên chấm công chưa chính xác trong hệ thống HR.
Kết quả của áp dụng tự động hóaTrước đây, việc xác định, theo dõi  và sửa những trường hợp nhân viên chấm công chưa chính xác (ghi nhận sai nghỉ lễ, nghỉ phép, về sớm, vv…) được thực hiện thủ công bằng tay. Tự động hóa các tác vụ này bằng robot giúp giảm đáng kể khối lượng công việc.
Thời gian tiết kiệm đượcKhoảng 50 giờ/tháng

Nâng cao hiệu suất các công việc văn bản bằng kết sử dụng RPA và AI OCR

Bạn đang gặp khó khăn với việc thu thập / sắp xếp dữ liệu hoặc kiểm tra / nhập dữ liệu cho tài liệu của mình không? Trong video này, hãy xem lợi ích của việc sử dụng RPA cùng với AI-OCR để tự động hóa các tác vụ như vậy.

Thời lượng video: 1:59 (Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)

Chúng tôi có thể cung cấp thêm các dịch vụ OCR.

Nghiên cứu trường hợp liên quan

The Japan School Singapore (English Page)
RPA solution "UiPath" applied to student admission procedures. Automation achieved without large costs.

Tài nguyên liên quan

UiPath RPA solutions
Ấn phẩm về sản phẩm, dịch vụ
Global Coverage Map
Ấn phẩm về sản phẩm, dịch vụ
Global Business Brochure
Ấn phẩm về sản phẩm, dịch vụ

Giải pháp tốt nhất cho vấn đề của bạn là gì?
Hãy tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia tư vấn KDDI.