Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Liên hệ
Liên hệ

Vui lòng lựa chọn Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn Khu vực bạn quan tâm

Hệ thống hỗ trợ làm việc từ xa KDDI Vist@Finder

Hệ thống vận hành từ xa sử dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR)

Bằng cách triển khai giải pháp Vist@Finder của KDDI tại các công ty con trên toàn cầu, bạn có thể thực hiện các công việc từ xa. Điều này giúp giảm chi phí công tác nước ngoài của bạn.

IOS

  • iOS 7 hoặc hơn

Windows

  • Windows 7/8/10 (32bit / 64bit)
  • Windows Server 2008 R2/2012R2

Yêu cầu mạng

  • Thiết bị - Máy chủ: TCP/80, 443 UDP/any
  • Thiết bị - Thiết bị: UDP/ant
  • Hệ thống sẽ hoạt động không hiệu quả khi có nhiều hơn 2 hệ thống NAT trong mỗi mạng của khách hàng.

Hãy tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia tư vấn KDDI.

Tài nguyên liên quan

Global Business Brochure
Ấn phẩm về sản phẩm, dịch vụ

Giải pháp tốt nhất cho vấn đề của bạn là gì?
Hãy tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia tư vấn KDDI.