Dịch vụ quản lý hệ thống mạng

Trung tâm giám sát của KDDI thực hiện hỗ trợ giám sát 24/7 hệ thống mạng WAN và các thiết bị định tuyến

Giới thiệu chung

Dịch vụ hỗ trợ giám sát và vận hàng mạng WAN cho khách hàng, bao gồm cả các dịch vụ của KDDI như dịch vụ IP-VPN quốc tế, dịch vụ Ethernet toàn cầu của KDDI.
KDDI thực hiện giám sát bộ định tuyến kết nối mạng WAN được cài đặt tại văn phòng của khách hàng 24/7 trên toàn cầu.

Available Image

Chi tiết về dịch vụ

Bằng việc giám sát hệ thống mạng WAN, chúng tôi có thể ngay lập tức phát hiện ra sự cố - đối với cả mạng WAN và bộ định tuyến WAN. Khi xác định được sự cố, chúng tôi nhanh chóng thông báo tới nhân viên vận hành bên phía khách hàng thông qua hệ thống email tự động hoặc gọi điện thoại, và ngay lập tức phục hồi với sự cố mạng WAN.
Trong trường hợp có sự cố về thiết bị, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng, thực hiện liên hệ với nhà cung cấp thiết bị để có giải pháp khắc phục nhanh nhất.

Thực hiện quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP)

Quy trình hoạt động tiêu chuẩn đã được xây dựng sẵn, phù hợp với yêu cầu hệ thống của Khách hàng, cho phép thực hiện với độ chính xác cao, vận hành và giám sát nhanh chóng.

Các gói dịch vụ hiện hành

Gói dịch vụ [1] Công cụ giám sát Ping Thông báo qua email [2] Liên lạc qua điện thoại Làm việc nhà cung cấp
Gói A o o o o
Gói B o o o -
Gói C o o - -
Gói dịch vụ [3] Công cụ giám sát Ping Thông báo qua email [2] Liên lạc qua điện thoại Làm việc nhà cung cấp
Gói GA o o o o
Gói GB o o o -
 • [1] Các gói dịch vụ cho việc cài đặt thiết bị trong nội địa.
 • [2] Thông báo qua email sẽ được gửi đi tự động.
 • [3] Các gói dịch vụ cho việc cài đặt thiết bị ở nước ngoài.

Các gói dịch vụ tùy chọn

Gói dịch vụ [4] Ghi chú
Bổ sung công cụ giám sát Ping Áp dụng trong trường hợp thiết bị có nhiều địa chỉ IP cần giám sát.
Vận hành thiết bị [5] Khi thiết bị báo động được kích hoạt, việc đăng nhập từ xa và xác nhận yêu cầu được thực hiện để ngăn chặn sự cố kịp thời, dựa theo quy trình do khách hàng cung cấp.
Xuất báo cáo [6] Báo cáo về thiết bị được giám sát được cung cấp trên web.
Gói dịch vụ này cũng cung cấp tính năng tự động gửi thông báo khi giá trị ngưỡng bị vượt quá.
 • [4] Đi kèm với gói dịch vụ hiện hành. Một hợp đồng cơ bản cho dịch vụ giám sát và gói dịch vụ sẽ được thiết lập.
 • [5] Trong trường hợp sự cố xảy ra bên ngoài Nhật Bản, chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng chuẩn bị một môi trường cho phép KDDI truy cập từ xa. Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ vận hành thiết bị, khách hàng sẽ cần cung cấp bản hướng dẫn quy trình sử dụng cho KDDI.
 • [6] Với gói dịch vụ này, biểu mẫu báo cáo sẽ được xây dựng sẵn và thực hiện thu thập thông tin từ các thiết bị chỉ định và công khai trên web. Tỷ lệ khả dụng được tính toán dựa trên kết quả thu thập được từ công cụ giám sát Ping.

Cước phí gói dịch vụ cơ bản

Cước phí
Danh sách Phí hàng tháng Đơn vị

Thiết bị giám sát Thiết bị cài đặt nội địa Thiết bị cài đặt quốc tế
Gói cơ bản cho dịch vụ Giám sát ¥10,000 Tính trên 1 hệ thống mạng
Gói A/GA ¥4,000 ¥7,000 Tính trên 1 thiết bị và 1 địa chỉ IP
Gói B/GB ¥2,000 ¥3,000 Tính trên 1 thiết bị và 1 địa chỉ IP
Gói dịch vụ C ¥1,000 - Tính trên 1 thiết bị và 1 địa chỉ IP
Công cụ giám sát Ping bổ sung ¥1,000 Tính trên 1 địa chỉ IP
Vận hành thiết bị ¥2,500 ¥4,500 Tính trên 1 thiết bị
Xuất báo cáo ¥2,000 Tính trên 1 báo cáo [7]
 • [7] Phần cước phí được phát sinh tính với mỗi báo cáo về lưu lượng/tài nguyên, v.v…
  (Với báo cáo lưu lượng, một biểu đồ được dựng sẵn, thể hiện yêu cầu đầu vào/kết quả đầu ra trên cùng một giao diện)
Chi phí ban đầu cho phần cài đặt/điều chỉnh
Dịch vụ Chi phí ban đầu Đơn vị
Chi phí ban đầu cho phần cài đặt giám sát ¥10,000 Chi phí ban đầu cho một lần cài đặt/điều chỉnh. Chi phí phát sinh trên mỗi một hệ thống mạng yêu cầu vận hành. [8]
 • [8] Chi phí phát sinh được tính trên mỗi hệ thống mạng WAN được giám sát.

Liên hệ chúng tôi

Để biết thêm thông tin chi tiết về Sản phẩm/Dịch vụ, liên hệ chúng tôi tại:

+84-(0)24-3826-2001

Giờ làm việc: 9.00 ~ 17.00
(Không làm việc vào Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ)

 • Trang Facebook của KDDI

Liên hệ chúng tôi

+84-(0)24-3826-2001

Giờ làm việc: 9.00 ~ 17.00
(Không làm việc vào Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ)

Biểu mẫu yêu cầu