Cảm ơn bạn đã hỏi thăm

Bạn đã hoàn thành việc điền vào mẫu yêu cầu.

Cảm ơn bạn đã liên hệ với KDDI Việt Nam.
Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn về những thắc mắc bạn đã hỏi trong thời gian sớm nhất.