Liên hệ Chúng tôi

  • Bước 1. Điền thông tin
  • Bước 2. Xác nhận
  • Bước 3. Gửi thông tin

Khi có yêu cầu, vui lòng điền thông tin vào Biễu mẫu dưới đây.  • Trang Facebook của KDDI

Liên hệ chúng tôi

+84-(0)24-3826-2001

Giờ làm việc: 9.00 ~ 17.00
(Không làm việc vào Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ)

Biểu mẫu yêu cầu