• Trang chủ
  • Telehouse | ContactLiên hệ Chúng tôi

Telehouse | ContactLiên hệ Chúng tôi

  • Bước 1. Điền thông tin
  • Bước 2. Xác nhận
  • Bước 3. Gửi thông tin

Khi có yêu cầu, vui lòng điền thông tin vào Biễu mẫu dưới đây.

Về việc sử dụng thông tin cá nhân :
Về thông tin cá nhân nhận được, Telehouse chúng tôi chỉ sử dụng với mục đích xử lí hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng.Tùy vào nội dung yêu cầu cụ thể, nhân viên kinh doanh Telehouse có thể liên lạc trực tiếp đến khách hàng.

  • Trang Facebook của KDDI

Liên hệ chúng tôi

+84-(0)24-3826-2001

Giờ làm việc: 9.00 ~ 17.00
(Không làm việc vào Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ)

Biểu mẫu yêu cầu